Aansprakelijkheidsrecht

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Lijdt u schade omdat uw aannemer zijn afspraken over de offerte, meer- of minderwerk niet nakomt en geen goed werk levert? Bent u betrokken bij een aanrijding of heeft u schade geleden doordat een werknemer van een bedrijf tegen uw auto aan is gereden? Heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven waardoor u enorme hinder ondervindt? In al dit soort kwesties wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen.

De hoofdregel in het aansprakelijkheidsrecht is: wie aansprakelijk is moet de veroorzaakte schade betalen. Aansprakelijkheid en schade horen dus bij elkaar. Om uw schade vergoed te krijgen dient u volgens de wet echter wel eerst de juiste persoon of partij aansprakelijk te stellen. Dat heet een aansprakelijkstelling. En verder moet er een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de schade worden aangetoond. Dit heet het causaal verband. De schade mag niet in een te ver verwijderd stadium staan. Verder moet ook voldaan worden aan het zogenaamde relativiteitsvereiste. !

Waarvoor kan iemand aansprakelijkheid zijn?

Iemand kan aansprakelijk zijn voor eigen handelen.  In de Wet (Burgerlijk Wetboek) wordt dit schuldaansprakelijkheid genoemd. Hierbij moet er wel sprake zijn van enige verwijtbaarheid. Er kan namelijk soms ook sprake zijn van overmacht. Overmacht wordt niet snel aangenomen.

Maar iemand kan ook aansprakelijk zijn omdat hij of zij een bepaalde hoedanigheid (ouder, eigenaar van een huis, werkgever etc.) heeft. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Hierbij speelt ‘schuld’ of “verwijtbaarheid” geen rol. Als het risico zich voordoet dan staat daarmee de aansprakelijkheid vast. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een huis die aansprakelijk is voor de opstal. Andere voorbeelden zijn de aansprakelijkheid voor een dier (paarden, honden), aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen jonger dan 14 jaar (of 15 of 16 jaar), en van werkgevers voor de daden of nalaten van hun ondergeschikten. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid wordt ook ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid.

Op grond waarvan kan iemand aansprakelijk zijn?

een persoon, maar ook een onderneming kan aansprakelijk zijn uit hoofde van:

  • een contract of overeenkomst. Denk aan bijvoorbeeld wanprestatie;
  • een onrechtmatige daad waarbij een onderscheid wordt gemaakt in schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid;
  • een rechtmatige daad, dit zijn volgens de wet daden die niet onrechtmatig zijn maar die toch een verplichting tot schadevergoeding opleveren. Denk aan zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

Moet ik altijd iemand aansprakelijk stellen om mijn schade vergoed te krijgen?

Om uw schade op een ander te kunnen verhalen, dient diegene aansprakelijk te zijn voor de door u geleden schade. Dat heet een aansprakelijkstelling. Is iemand niet aansprakelijk gesteld dan ontstaat er geen recht op schadevergoeding. Een recht op schadevergoeding kan weliswaar uit de Wet voortvloeien maar dan moet daar wel tijdig en op de juiste wijze aanspraak op worden gedaan. Dit vereist dus altijd actie.

Daarnaast moet ook altijd het oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de schade worden aangetoond. Dit heet het causaal verband. Dus: als iemand niet tijdig en op de juiste wijze aansprakelijk is gesteld kan daardoor het recht op schadevergoeding vervallen of verjaren. Kortom niet eenvoudig allemaal!

Advocaat aansprakelijkheid en schade

Lijdt u schade omdat bijvoorbeeld uw aannemer zijn afspraken over de offerte, meer- of minderwerk niet nakomt en geen goed werk levert? Bent u betrokken bij een aanrijding of heeft u schade geleden doordat een werknemer van een bedrijf tegen uw auto aan is gereden? Heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven waardoor u enorme hinder ondervindt? In al dit soort kwesties wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen.

Hieronder treft u voorbeelden aan van soorten aansprakelijkheid waarmee wij u kunnen helpen:

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Vraag hier direct een vrijblijvende offerte aan.

Over ons

Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.